Kotiottelut

 • Ei tapahtumia
 • Valikko

  Julkaistu 30. marraskuun 2016

  Oriveden Fortunan ja Tuiskun yhteistyösopimus

  Oriveden Fortunan ja Tuiskun yhteistyösopimus

  Paikallisseurojen hallinto kokoontui keväällä miettimään yhteisiä pelisääntöjä molempia lajeja harrastavien lapsien urheilutoimintojen yhteensovittamisesta paikallistasolla. Hyvässä yhteishengessä solmittu sopimus allekirjoitettiin menneellä viikolla jäähallilla. Sopimus koskee kaikkia alle 18 vuotiaita lapsia ja nuoria.

  Paikallisseurojen tavoitteena on tarjota jokaiselle jalkapallosta ja jääkiekosta kiinnostuneelle lapselle mahdollisuus harrastaa valitsemiaan lajeja samanaikaisesti itselleen sopivalla tasolla ja tavalla. Lasten ja nuorten liikuntaharrastuksessa on tärkeintä omista lähtökohdista mukana oleminen, vapaaehtoinen osallistuminen ja monipuolisuus.

  Molemmat sopijaosapuolet pitävät erittäin tärkeänä asiana sitä, että lapset voivat mahdollisimman pitkään, jopa mieluusti aikuisikään asti, harrastaa molempia lajeja. Yhteisenä tavoitteena on tarjota edellytykset harrastamisen jatkumiselle ja turvata lapsen mahdollisuus harrastaa monipuolisesti eri urheilulajeja.

  Yhteisesti sovittiin myös, että seurojen ohjaajien, valmentajien eikä muiden toimihenkilöiden tehtävänä ole painostaa ketään valitsemaan lajia. Päätös ja vastuu harrastamisen laajuudesta ja mukana olemisen aktiivisuudesta kuuluu vain lapselle sekä hänen vanhemmilleen. Seurojen tehtävä on tukea lapsen ja hänen perheensä tekemiä valintoja kuitenkin sitoutuen yhdessä sovittuihin pelisääntöihin. Molempien seurojen joukkueet laativat omat pelisääntönsä, jossa sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin.

  Seurojen urheilullinen ja kasvatuksellinen toiminta perustuu lapsen tasa-arvoiselle ja oikeudenmukaiselle kohtelemiselle, yksilöllisyyden ja erilaisuuden kunnioittamiselle, kannustamiselle ja toistensa huomioimiselle. Seurat kantavat vastuunsa siitä, että lapsille jää aikaa riittävästi aikaa lepäämiselle ja koulutehtäville.

  Jalkapallon ja jääkiekon toiminnan yhteensovittaminen käytännössä

  Sopimuksen mukaisesti seurojen ja joukkueiden vastuuhenkilöt sopivat ajankohdan, huomioiden sarjaohjelmat, lajien aloittamiselle. Vastuuhenkilöt esittävät yhteisesti sovitut periaatteet molempien seurojen ja joukkueiden vanhempien palaverille keskustelun pohjaksi.

  Yhteisesti sovittiin, että lapsi joka harrastaa molempia lajeja, pyrkii käymään lähes viikoittain rinnakkaislajin harjoituksissa, mikäli hän pelaa ns. toisessa lajissa otteluita. Pelit menevät harjoituksien edelle niiden ollessa päällekkäin riippumatta siitä kummasta lajista on kysymys. Mikäli molempien lajien pelit osuvat päällekkäin, niin asiasta sovitaan tapauskohtaisesti joukkueiden valmentajien ja vanhempien kesken huomioiden mm. joukkueiden pelaajamäärät.

  Lasten ja nuorten liikkuminen

  Opetus- ja kulttuuriministeriössä on tehty tutkimus lasten ja nuorten harjoittelusta. Liikuntamäärissä tavoitteena on 1000h/vuosi, joka tekee 20h viikossa eli noin kolme tuntia päivässä. Ohjatun liikunnan määrä on noin kolmannes kokonaisliikuntamäärästä.

  Lasten urheilun laatutavoitteena on, että mahdollisimman moni lapsi innostuu urheilusta ja mahdollisimman monelle lapselle syntyy edellytykset kasvaa hyväksi urheilijaksi. Urheilullisen elämäntavan pohja rakentuu innostavasta ja lapsilähtöisestä toiminnasta sekä monipuolisesta liikkumisesta.

  Lähde: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/OKM21.pdf?lang=fi

  Lisätiedot: Valmennuspäällikkö Ville Lehmus, ville@fortunahockey.net