Kotiottelut

  • Ei tapahtumia
  • Valikko

    Julkaistu 11. huhtikuun 2017

    Aloite jääurheilun kustannusten tasavertaistamiseksi

    Jääurheilua edustavana seurana Fortuna on kiinnostunut siitä, kuinka Orivedellä toteutuu uudistetun liikuntalain mukainen eriarvoisuuden vähentäminen liikunnassa sekä reiluus ja oikeudenmukaisuus lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksissa. Jääurheilu sen kaikissa muodoissa kuuluu Suomessa kehittyneen kunnan liikuntapalveluihin. Fortuna on tehnyt asiasta aloitteen, joka on toimitettu Oriveden kaupungin elämänlaatulautakunnan käsiteltäväksi. Asian käsittelyn etenemistä voi seurata Elämänlaatulautakunnan pöytäkirjoista.

    Aloitteen voit ladata ja lukea myös tästä linkistä: ALOITE_liikuntapaikat_final